MEDEK

Yetkili Akreditasyon Kuruluşu

Akreditasyon alanında yetkilendirilmiş derneğimiz, meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunu tescil ederek geleceğin nitelikli işgücünün şekillenmesine katkı sunuyor. Deneyimli ekibimiz tarafından titizlikle yürütülecek süreçler ile MYO programlarının kalite standartları gelişecek, eğitim-öğretim süreçleri iyileşecek, MYO’lar arasında öğrenim kazanımları daha tutarlı hale gelecek, yetkinliklerin güvenirliği sağlanacak, kurumlar arası tanınma süreçleri kolaylaşacaktır. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile diplomalarda TYÇ logosunun kullanılması mümkün hale gelecektir. Akredite olan programların TYÇ - AYÇ uyumu sayesinde diplomalar uluslararası olarak tanınır hale gelecek, ulusal ve uluslararası yatay ve dikey hareketlilikler olumlu yönde gelişecektir. Bu sayede işletmeler daha nitelikli insan kaynağına ulaşacak, MYO öğrencileri ise daha kolay iş bulur hale gelecektir.

Geleceğinizi Şekillendiren Meslek Yüksekokulları İçin Standartları Belirleyin!

Kuruluşumuzun sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak veya talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz